Wednesday, November 07, 2007

STANZAS OF STILLNESSTuloy sa Pagtakbo

Darating ang isang pagkakataon
na ating babakahin ang mga luhang
kikitil ng ating pansamantalang kaligayan.

Tayo'y papasok sa isang saligutgot
na daigdig ng kawalang malay; Upang
tungkabin ang ating ulirat.

Ulirat ng kahapon na susubok
ng ating katatagan sa buhay.

Ngunit, ‘di dapat umatras sa laban
O kaya'y tumalikod sa nakaumang
panganib.

Ating harapin ng buong tapang
at sa dakong huli'y tiyak din ang
ating tagumpay.

Patuloy nating takbuhin ang landas
sa ating harapan.
Kahit na marami pang suligi na
nagkalat.

Tuloy lang sa pagtakbo.
Tuloy ang laban.

______
Rey Tamayo Jr. is from ____.

No comments: