Thursday, October 25, 2007

BOOK OF THE MONTH // OCTOBER
SOPAS MUNA!
Isang Higop sa Mainit na Sabaw ng Buhay


Ang Sopas Muna ay isang mangkok ng mga kuwentong sa inyong puso’y magpapataba at magpapalusog ng inyong kaluluwa. Hindi ito isang cookbook. Isa itong koleksiyon ng mga kuwentong pinasarap ng aral ng buhay.

Note: Three of the authors have already visited SPi - Beverly Siy (August 8), Rita dela Cruz (August 25), and Wennielyn F. Fajilan (October 20).

No comments: