Tuesday, March 06, 2007

STANZAS OF STILLNESS

Sa Isang Araw Sa Isang Linggo

ni Alma Evita Maniago (Content)

ang sabi Mo, kailangan pa ring magpahinga.
Pinilit kong tupdin ang nasasaad sa kautusan Mo
at nagbubunyi ang diwa sapagkat sumunod sa Iyo.

Sa paglipas nga ng panahon,
dahan-dahang nagbago ang lahat;
pati ang ikot ng mundo'y pumaindayog.
Paano na ang kautusan Mo?
Paano ko tutupdin ang isinasaad nito?

Pagod na ako sa pamamahinga sa itinakdang araw;
kailangan ko pa kasing lumikom ng buhay.
Ano nga ba’ng kailangang ipagtimbang:
ang utos Mo o ang buhay ng aking mga inakay?

Nakasisiguro ako sa paniniwala ko ––
yaon ang di ko maipagpapahinga.
At kahit siguro masuway ko ang isinaad Mo
at di ipagpahinga ang isang mahalagang araw,
sana malirip Mong ako pa ri’y nananambitan
sa araw na ito ng linggo.

No comments: